แร่หมื่นล้าน    บ้านกลางน้ำ    ถ้ำงามตา    ภูผาแปลก   แมกไม้จำปูน   บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ทัวร์อ่าวแม่ยาย หมู่บ้านมอแกน อ่าวช่องขาด เกาะไข่ พังงา นอนเต็นท์ หมู่เกาะสุรินทร์ คุระบุรีจองทัวร์ หรือ ทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย 1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง
ประกันภัยนักท่องเที่ยว
เลขที่
001D/PT51-18-060294

ทัวร์เกาะกำ ดำน้ำ เกาะค้างคาว เกาะญี่ปุ่น ระนอง
เลือกโปรแกรม  
เกาะไข่ หมู่เกาะสุรินทร์ กรีนวิว
รหัสทัวร์ P002
ระยะเวลา 09.00 - 16.00 น.
วันที่ออกเดินทาง 15 ต.ค. - 15 พ.ค.
เกาะไข่ หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไข่ หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไข่ หมู่เกาะสุรินทร์

รายละเอียดโปรแกรม
08.00 น. ต้อนรับท่านสู่ ท่าเรือคุระบุรี จ.พังงา ลงทะเบียน พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น รับประทานชา กาแฟ ขนมปัง
 
  ยืนยันการเดินทาง 08.30 น.   เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทาง 09.00 น.
09.00 น. เดินทางโดย เรือหางยาว มุ่งหน้าสู่เกาะไข่ (เกาะตอรินลา)
10.00 น. ถึงเกาะไข่ มัคคุเทศก์สาธิตการใช้อุปกรณ์พร้อมแนะนำโปรแกรม นำท่านชม
 
เกาะไข่ หรือ เกาะตอรินลา สัมผัสหาดทรายสีทอง ดำน้ำตื้นหน้าหาด บริเวณนี้มีทั้งแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์และ
หนาแน่น ถือเป็นอีกจุดที่โดดเด่นของที่นี่ ชมฝูงปลาน้อยใหญ่ ตามหาปลาการ์ตูน แอบดู กุ้งมังกร ถ้าโชคดีเจอ
ปลาไหลมอร์เรย์ซ่อนอยู่ใต้ปะการัง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบSetbox บนเกาะไข่ พร้อมสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น ตามหาปูเสฉวน
13.30 น. ออกเดินทางสู่เกาะไทร
 
เกาะค้างคาว เกาะไทร ชมความงดงามใต้น้ำ อาทิ แส้ทะเล กัลปังหาหลากสีที่งดงาม รอบเกาะไข่ ตื่นตาตื่นใจกับเหล่าฝูงปลากะตัก นับแสนๆ ตัวที่ว่ายอาศัยอยู่บริเวณ เกาะไทร อย่างมีความสุข
15.00 น. อำลาเกาะไข่ เพื่อรอท่านกลับมาเยือนอีกครั้งพร้อมเดินทางกลับสู่ฝั่ง
15.30 น. ถึงท่าเรือคุระบุรีโดยสวัสดิภาพ
เส้นทางทัวร์ดำน้ำ เกาะไข่ เกาะตอรินลา หมู่เกาะสุรินทร์ใต้
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ 2,900 บาท
เด็ก ความสูง 80 -130 ซ.ม. 1,740 บาท
**หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 160 บาท เด็กเพิ่มท่านละ 80 บาท
2. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ เวลานั้นและ ความปลอดภัย ของลูกค้า
3. บริการรับและส่ง บริเวณเขาหลัก ตะกั่วป่า เพิ่มท่านละ 300 บาท (เวลารับประมาณ 7.00-7.30 น)
ค่าบริการเรือทัวร์หางยาว ชุดของว่าง ชา กาแฟ เสื้อชูชีพ,หน้ากากดำน้ำ,ตีนกบ
ผ้าเช็ดตัว อาหารเที่ยงแบบ Setbox มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
ประกันภัยนักท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ    
หมวก ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป แว่นตากันแดด
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของ ท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหาร ชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
ท่าเรือคุระบุรี พังงา ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์
เกาะไข่ หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะตอรินลา เกาะไข่ หมู่เกาะสุรินทร์
ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไข่ พังงา
เกาะไข่จังหวัดพังงา กัลปังหา เกาะไข่ นีโมพาราไดซ์
เกาะไข่ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ เกาะไข่ เกาะตอรินลา

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา