แร่หมื่นล้าน    บ้านกลางน้ำ    ถ้ำงามตา    ภูผาแปลก   แมกไม้จำปูน   บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ทัวร์อ่าวแม่ยาย หมู่บ้านมอแกน อ่าวช่องขาด เกาะไข่ พังงา นอนเต็นท์ หมู่เกาะสุรินทร์ คุระบุรีจองทัวร์ หรือ ทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย 1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง
ประกันภัยนักท่องเที่ยว
เลขที่
001D/PT51-18-060294

ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวแม่ยาย
เลือกโปรแกรม  
ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวแม่ยาย หมู่เกาะสุรินทร์
รหัสทัวร์ P001
ระยะเวลา 09.00 - 16.00 น.
วันที่ออกเดินทาง 15 ต.ค. - 15 พ.ค.
ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่บ้านมอแกน พังงา หมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวบอน


รายละเอียดโปรแกรม
08.00 น. ต้อนรับท่านสู่ ท่าเรือคุระบุรี จ.พังงา ลงทะเบียน พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น รับประทานชา กาแฟ ขนมปัง
 
  ยืนยันการเดินทาง 08.30 น.   เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทาง 09.00 น.
09.00 น. เดินทางโดย เรือสปีดโบ้ท มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสุรินทร์ 
10.00 น. ถึงหมู่เกาะสุรินทร์ มัคคุเทศก์สาธิตการใช้อุปกรณ์พร้อมแนะนำโปรแกรม นำท่านชม
 
เกาะค้างคาว อ่าวแม่ยาย เป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ทีสุดในบรรดาอ่าวทั้งหมดของเกาะสุรินทร์เหนือ แหล่งปะการังอ่อน ปะการังโต๊ะ หนอนภู่ฉัตร มีฝูงปลาทะเลที่สามารถพบได้ง่าย คือ ฝูงปลานกแก้วชนิดต่างๆ
เกาะค้างคาว อ่าวช่องขาด เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ มีร้านค้าสวัสดิการสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยว จุดนี้สามารถพบหอย
มือเสือ เม่นทะเล ดอกไม้ทะเลซึ่งเป็นที่อาศัยของฝูงปลาการ์ตูนจำนวนมาก เรียกว่า “นีโมพาราไดซ์”
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบเซ็ตเมนู ณ ที่ทำการอุทยานฯ พร้อมสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นที่ “ อ่าวช่องขาด “
13.30 น. ออกเดินทางสู่หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน
 
หมู่บ้านมอแกน ชมวิถีชีวิตชาวเลเผ่าสุดท้ายแห่งอันดามันเหนือ มีหลายครอบครัวที่ตั้งหมู่บ้านถาวร ณ หมู่เกาะสุรินทร์
ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนเรือที่เรียกว่า "กำบาง" เน้นการยังชีพเก็บอาหารจากธรรมชาติ แต่ไม่ได้ทำลายธรรมชาติ
อุดหนุนของที่ระลึกที่ทำด้วยมือจากชาวมอแกน อาทิ เสื่อห่อพื้นบ้าน กำไลสาน กระติ๊บใส่ของ
อ่าวบอน เป็นอ่าวที่ไม่มีเวิ้งรับลม ที่มีกระแสน้ำไหลผ่าน พบปะการังโขดปะการังเขากวาง ปะการังสมอง
ปะการังจาน ที่ขึ้นใหม่ ดอกไม้ทะเล ปะการังอ่อน และ กัลปังหา เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบ ปลาสิงโต อีกด้วย
15.30 น. อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ เพื่อรอท่านกลับมาเยือนอีกครั้งพร้อมเดินทางกลับสู่ฝั่ง
16.00 น. ถึงท่าเรือคุระบุรีโดยสวัสดิภาพ
เส้นทางทัวร์ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน
ผู้ใหญ่ 2,900 บาท
เด็ก ความสูง 80 -130 ซ.ม. 1,900 บาท
**หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 160 บาท เด็กเพิ่มท่านละ 80 บาท
2. โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ เวลานั้นและ ความปลอดภัยของลูกค้า
3. บริการรับ-ส่ง บริเวณเขาหลัก-ท่าเรือ เพิ่มท่านละ 300 บาท โซนภูเก็ตท่านละ 500 บาท
ค่าบริการเรือทัวร์สปีดโบ๊ท ชุดของว่าง (ขนม,ชา, กาแฟ) อาหารเที่ยงแบบเซ็ตเมนู
เสื้อชูชีพ,หน้ากากดำน้ำ,ตีนกบ ประกันภัยนักท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานฯ
มัคคุเทศก์ชำนาญงาน        
หมวก ครีมกันแดด
กล้องถ่ายรูป แว่นตากันแดด
  เกี่ยวกับเวลา
         เวลาที่ระบุอยู่ในโปรแกรมข้างต้นเป็นเวลาโดยประมาณเท่านั้น เวลารับ-ส่งจริง จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของโรงแรม หรือจุดนัดหมายของ ท่าน ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่รับส่งได้จากเอกสารยืนยันการรับจอง อนึ่งหากผิดเวลานัดตั้งแต่ 10 นาทีขึ้นไป กรุณาติดต่อเรา ได้ที่เบอร์ 088-7583279, 077-553123
  เกี่ยวกับเด็กและหญิงมีครรภ์
         เด็กและสตรีมีครรภ์สามารถเดินทางได้ตามปกติ เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
  เกี่ยวกับอาหาร
         อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล ท่านที่เป็นมุสลิมสามารถรับประทานได้ หากไม่สามารถรับประทานอาหาร ชนิดใด หรือทานอาหารมังสวิรัติ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง
  เกี่ยวกับโปรแกรม
         โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศ และคลื่นลมทะเล ผู้ประกอบการอาจปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ 
  เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ
         โปรแกรมทัวร์นี้มีค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยานตามสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้น โดยผู้ประกอบการได้รวมเอาค่าธรรมเนียมไว้ในค่าบริการ ทัวร์เรียบร้อยแล้ว ท่านมิต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นใด เว้นแต่การซื้อของส่วนตัว ค่าทิปพนักงาน หรือค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากท่าน
ท่าเรือคุระบุรี พังงา ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์
ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์
ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์
ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์
ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์
ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์
ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์

 


 


สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา